Ročník 2022 v číslech:

   120 účastníků

   40 přednášek

   3 dny konference

   3 sekce

Ohlédnutí za ročníkem 2022 

 

Obecně o Ansys konferenci:

Konferenci Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference každoročně pořádáme, abychom vytvořili místo pro setkání uživatelů numerických simulací z České republiky a Slovenska. Náplní této třídenní vysoce odborné akce jsou uživatelsky zaměřené sekce přednášek, které mají vzájemně inspirovat obdobně orientovaná pracoviště a propojit mezi sebou specialisty z různých oborů průmyslové i akademické sféry. Nedílnou součástí konference jsou paralelně probíhající workshopy, speciálně orientované semináře a konzultační meetingy. Počtem účastníků i počtem systémových a uživatelských přednášek se řadí mezi největší FEA konference v zemích Evropské unie. Program konference připravujeme ve spolupráci se společnostmi Ansys Inc. a CADFEM GmbH.