Ansys Users‘ Meeting 2021 – SVS FEM Simulation Conference

Konferenci Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference (dříve SVS FEM Ansys User’s Group Meeting) každoročně pořádáme, abychom vytvořili místo pro setkání uživatelů numerických simulací z České republiky a Slovenska. Náplní této třídenní vysoce odborné akce jsou uživatelsky zaměřené sekce přednášek, které mají vzájemně inspirovat obdobně orientovaná pracoviště a propojit mezi sebou specialisty z různých oborů průmyslové i akademické sféry. Nedílnou součástí konference jsou paralelně probíhající workshopy, speciálně orientované semináře a konzultační meetingy. Počtem účastníků i počtem systémových a uživatelských přednášek se řadí mezi největší FEA konference v zemích Evropské unie. V tomto roce uspořádáme již 28. konferenci v řadě.

Program konference připravujeme ve spolupráci s mateřskou společností ANSYS Inc. a partnerskou CADFEM GmbH. z Německa.

Místo konání konference 2021

Wellness hotel Vista
Velká Morava 46
561 69 Dolní Morava

www.hotel-dolnimorava.cz