Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference 2022

29. konference | 5. – 7. 10. | Hotel Element

Konferenci Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference každoročně pořádáme, abychom vytvořili místo pro setkání uživatelů numerických simulací z České republiky a Slovenska. Náplní této třídenní vysoce odborné akce jsou uživatelsky zaměřené sekce přednášek, které mají vzájemně inspirovat obdobně orientovaná pracoviště a propojit mezi sebou specialisty z různých oborů průmyslové i akademické sféry. Nedílnou součástí konference jsou paralelně probíhající workshopy, speciálně orientované semináře a konzultační meetingy. Počtem účastníků i počtem systémových a uživatelských přednášek se řadí mezi největší FEA konference v zemích Evropské unie. V tomto roce uspořádáme již 29. konferenci v řadě. Program konference připravujeme ve spolupráci s mateřskou společností Ansys Inc. a partnerskou CADFEM GmbH. z Německa.

Jaký byl uplynulý ročník AUM 2021?

Prvních 30 registrovaných účastníků získá hodnotný dárek.

Do začátku konference zbývá